Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Τι μέλλει γενέσθαι…

Η αναδιάρθρωση του χρέους είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα που θα γίνει για την αντιμετώπιση της κρίσης και την προσπάθεια ανόρθωσης της οικονομίας. Δεν θα υπάρξει ‘hair cut’ αυτό που θα γίνει θα είναι η έκδοση νέων ομολόγων ιδιας ονομαστικής άξιας με τα προς αντικατάσταση ομολόγα αλλα με μικρότερο κουπόνι και μεγαλύτερη διάρκεια ωρίμανσης.
Ετσι οι τράπεζες δεν θα αναγκαστούν να διαγράψουν από τα κεφάλαια τους τίποτα. Αυτά ως προς την αναδιάρθρωση, γιατι μετά από αυτή υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα , αυτό της παράλληλης έκδοσης της νεας δραχμής.
Τώρα ως προς τον χρόνο που θα γίνει η αναδιάρθρωση θα είναι οποιαδήποτε στιγμή ΜΕΤΑ το παγκόσμιο κύπελλο …

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δόθηκαν στην δημοσιότητα οι δανειακές συμβάσεις τις οποίες υπέγραψε η Ελλάδα με την Τρόικα...Μέσα στα
υπόλοιπα , υπάρχουν και τα εξής :

1) Ορίζεται οτι η συμβαση ορίζεται και διέπεται με βαση το Αγγλικό δίκαιο
(αναρωτιέμαι γιατί...)

2) Αναφέρεται ρητά οτι : “Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων
παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του
στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της
ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης
δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών
στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος”

3)Επίσης , είναι τουλάχιστον αστεία η
απάντηση του κυβ.εκπροσώπου για το θέμα στην σχετική ερώτηση του κ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗ , μπορείτε να την δείτε εδώ
(http://www.ana-mpa.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=8808823)

4) Ολόκληρο το κείμενο της σύμβασης εδώ
(http://www.ana-mpa.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=8808823)

5) Φρίκη...

επίσης , Σύμφωνα με το κείμενο της σύμβασης, οι δανειστές μπορούν με γραπτή ειδοποίηση που επιδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακυρώσουν τη Δανειακή Διευκόλυνση και ή να απαιτήσουν το ανεξόφλητο κεφάλαιο των δανείων ως άμεσα απαιτητό και πληρωτέο, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, σε περίπτωση που:

- Η Ελλάδα αδυνατεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό κεφαλαίου ή τόκων στο πλαίσιο οποιουδήποτε δανείου ή οποιαδήποτε άλλα οφειλόμενα ποσά βάσει της παρούσας Σύμβασης την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει.

- Η Ελλάδα ή οι φορείς (δημόσιοι) αθετούν κατά την εκτέλεση οποιαδήποτε υποχρέωση που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση και η εν λόγω αθέτηση υποχρεώσεων συνεχίζεται για χρονικό διάστημα ενός μηνός αφότου έχει επιδοθεί σχετική έγγραφη ειδοποίηση στο δανειολήπτη από τους δανειστές.

- Οι υποχρεώσεις του δανειολήπτη (της Ελλάδας), στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, κρίνονται από οποιοδήποτε καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο ως μη δεσμευτικές ή εκτελεστές έναντι του δανειολήπτη ή κρίνονται παράνομες από καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο.

- Διαπιστώνεται ότι, σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση ή με το Μνημόνιο Συνεννόησης, ο δανειολήπτης, ή ο αντιπρόσωπος του δανειολήπτη, ενέχεται σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή σε οποιεσδήποτε επιζήμιες ενέργειες για τους δανειστές.

- Η Ελλάδα δεν προβαίνει σε εμπρόθεσμες αποπληρωμές προς το ΔΝΤ.

- Ο δανειολήπτης γενικώς δεν καταβάλλει το Σχετικό Χρέος του, κατά τις ημερομηνίες οφειλής του, ή προβαίνει σε αναστολή πληρωμών του Σχετικού Χρέους του ή των ανειλημμένων ή εγγυημένων υποχρεώσεών του.

Άρα και η αναδιαπραγμάτευση του χρέους θα έχει ως συνέπεια την κατάσχεση στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου (αν ερμηνεύω καλά την τελευταία παράγραφο)

Παρόλαυτά , πουθενά δεν λέγεται τι έχει υποθηκευτεί...