Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Η αρχή του τέλους…


Η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα αρχίσει από το εσωτερικό της χώρας εθελοντικά. Οι τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα κρατούν στα χέρια τους περίπου 80 δις ευρω ελληνικού χρέους.
Μια πρώτη κίνηση που η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει μέσα στο 2011 είναι η εθελοντική αναδιάρθρωση του χρέους αυτού , χωρίς όμως να πληγεί η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών ή τουλάχιστον με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των τραπεζικών κεφαλαίων.

Ένας τρόπος να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση είναι η ανταλλαγή των ομολόγων που κατέχουν οι εγχώριοι πιστωτές με νέα ομόλογα με μεγαλύτερη διάρκεια λήξης και μεγαλύτερο επιτόκιο. Αν τελικά λάβει χώρα αυτού του είδους αναδιάρθρωση τότε αυτό θα σηματοδοτήσει το μοιραίο χτύπημα για την πλήρη και άνευ όρων κατάρρευση και ουσιαστική διάλυση της χώρας με τρομακτικές κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή και στην Ευρώπη.

Η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους χωρίς την γενναία διαγραφή του 50 % τουλάχιστον της ονομαστικής αξίας των ομολόγων και την μείωση του επιτοκίου, σηματοδοτεί αυτόματα αιματηρές πολιτικές λιτότητας, με πρώτη την αύξηση του ΦΠΑ στο 25%, και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τις υπομείνει στην πορεία του χρόνου κανένας πολίτης στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: