Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

E.E. Χρειάζεται ;;;


Η τελευταία σύνοδος της ευρωπαϊκής ένωσης ήταν αποκαλυπτική για την ιδία την "ένωση" και την πορεία της .

Η σημασία της συγκεντρώνεται στον εξής ένα λόγο , στο ότι ακυρώνεται ο λόγος ύπαρξης της.

Όταν μια ένωση δεν μπορεί να να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη , σε ένα μέλος της και το μόνο που κάνει είναι να το συμβουλεύει από πού να αντλήσει βοήθεια, τότε η ένωση αυτή δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης.

Η είσοδος του Δ.Ν.Τ. ακόμα και σαν ύστατη λύση καταφυγής, ακόμα και για την παροχή «τεχνικής υποστήριξης» ακυρώνει την ύπαρξη της ίδιας της ένωσης και την όποια σημασία είχε αυτή ακόμα στα «χαρτιά».

Δεν υπάρχουν σχόλια: