Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Το νέο Γερμανικό δόγμα…


Υπέρ πάντων όλων η λιτότητα.


Αναμφισβήτητα αυτό που βιώνουμε σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο είναι μια ανακατάταξη δυνάμεων, μια «νέα τάξη πραγμάτων» διαμορφώνεται τώρα.
Νέοι παίκτες , όπως η κίνα, παίρνουν όλο και πιο σημαντική θέση στην σκακιέρα και μετατοπίζουν το οικονομικό και πολιτικό βάρος προς την Ασία, ενώ παλιές δυνάμεις εξελίσσονται και μετασχηματίζονται κάτω από βάρος οικονομικών «κρίσεων» που λειτουργούν σαν καταλύτες για τις επιδιώξεις τους.
Ο μετασχηματισμός αυτός είναι πλέον ξεκάθαρος στην περίπτωση της Ευρώπης και σ΄αυτά που η Γερμανία θέλει να επιβάλει, με πρόσχημα την «κρίση» . Έχουμε μια νέα γερμανική πλέον τάξη πραγμάτων σ΄αυτό που μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι είναι και αποτελούσε την Ε.Ε.
Η αφορμή για το πέρασμα στη νέα αυτή πραγματικότητα που επιβάλει η Γερμανία δόθηκε από την «κρίση» που βιώνουν οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, και που για ένα μεγάλο  μέρος της είναι υπεύθυνη η ίδια η Γερμανία .
 Τα μέτρα λιτότητας και οι πολιτικές οικονομικής εξουθένωσης που επιβάλλονται από την Γερμανία και τους δορυφόρους της, καθιστούν τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου γερμανικές επαρχίες που εξαρτιούνται απόλυτα από τις επιθυμίες και τις επιδιώξεις της γερμανικής πολιτικής.
Η ενιαία Ευρώπη , όπως μας την παρουσίαζαν, έχει μετατραπεί ,κάτω από την πρόφαση της «κρίσης», σ΄ένα μηχανισμό σύνθλιψις και επιβολής κυριαρχίας των  δυνατών του βορρά προς τους αδύνατους του νότου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κατοχή η οποία εκφράζεται με οικονομικούς όρους και όχι με στρατιωτικούς.
Αυτό που η Γερμανία θέλει να διαμορφώσει είναι ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο το οποίο κάτω από την απόλυτη εξουσία της, και χωρίς να την επιβαρύνει στο ελάχιστο , θα της δίνει την  δυνατότητα να κυριαρχήσει στις νέες αγορές που δημιουργούνται στην Ασία.
Η τρομακτική ανάπτυξη της Κίνας έχει δώσει διαφορετική διάσταση στις επιδιώξεις της γερμανικής πολιτικής και έχει μετατοπίσει το βάρος από την Ευρώπη . Η κίνα πλέον και όχι η Ευρώπη είναι ο στόχος για την γερμανική νέα τάξη, η Ευρώπη πρέπει να υποταχθεί και να ακολουθήσει τα κελεύσματα της νέας γερμανικής υπερδύναμης.
Εκεί εντάσσονται και οι πολιτικές λιτότητας που επιβάλει το Βερολίνο, πολιτικές που δεν είναι πρόσκαιρες για την αντιμετώπιση της «κρίσης», αλλά για το μετασχηματισμό της Ε.Ε. σε μια γερμανική πολιτεία ευρωπαϊκών χωρών, η λιτότητα ήρθε για να μείνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: