Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

Βάση του ΝΑΤΟ στην Θεσσαλονίκη

Η κυβέρνηση ψήφισε χτες στη Βουλή σύμβαση που προβλέπει την ίδρυση ΝΑΤΟικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη και η χώρα μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να φιλοξενεί στο επιτελείο ,πυρηνικά, βιολογικά και χημικά όπλα του ΝΑΤΟ, εκθέτοντας τη χώρα μας σε τεράστιους κινδύνους.

Σημειώνεται ότι στο Παράρτημα Α, παράγραφος 2 - η, αναφέρονται συγκεκριμένα τα ακόλουθα: «Η Ελληνική Δημοκρατία ως έθνος - πλαίσιο θα παρέχει τα όπλα και το μεμονωμένο συγκεκριμένο εξοπλισμό (π.χ. πυρηνικό, βιολογικό και χημικό NBC), εάν αυτό ζητηθεί από τους συμμετέχοντες».

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: