Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

Ψωμί Παιδεία Ελευθερία

Τα χρόνια περνάνε αλλά το σύνθημα μένει πάντα επίκαιρα...

Οσο η εξουσία θα αποζητά τα ιδία πράγματα τόσο και οι τρεις αυτές λέξεις θα εκφράζουν τον πόθο των νέων ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή.


Δεν υπάρχει παιδεία χωρίς ελευθερία, χωρίς ανεμπόδιστη και ελεύθερη έκφραση .

Το πανεπιστημιακό άσυλο είναι κατάκτηση, κατάκτηση της κοινωνίας και των πολιτών που θέλουν μέσα από τον ελεύθερο διάλογο , μέσα από την διακίνηση των ιδεών να ξεπροβάλλουν νέα σχήματα, νέες αντιλήψεις και νέα ελπίδα. Να τραβά μπροστά η κοινωνία .

Η κατάργηση του ασύλου αναιρεί και ακυρώνει την ουσία της μάθησης, τον προβληματισμό και την αμφισβήτηση .
Καθιστά τον φοιτητή ένα μαθητευόμενο επαγγελματία χωρίς γνώμη χωρίς την δυνατότητα έκφρασης, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης στον κοινωνικό αγώνα.

Τον εκπαιδεύει μόνο, χωρίς να του παρέχει το υπέρτατο αγαθό της παιδείας την δυνατότητα της ελεύθερης σκέψης. Ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες αντί να αναθρέφει ελευθέρους πολίτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: