Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

Τα ασφαλιστικά ταμεία και τα κεφαλαία τους λεηλατηθήκαν από ολες τις Κυβερνήσεις του τόπου.

Υπάρχουν υγιή ταμεία ;;;

Όχι, γιατί αυτά που εμφανίζονται ως υγιή, αντλούν χρήματα από κοινωνικούς πόρους ή από την επιβολή ειδικών φόρων, δεν αυτοσυντηρούνται.

Υπάρχουν Συνδικαλιστές που ισχυρίζονται ότι τα ταμεία τους είναι βιώσιμα επειδή διατηρούνται εξολοκλήρου από τις εισφορές των ασφαλισμένων τους και με την σωστή διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Αυτό όμως είναι λάθος, αυτά τα ταμεία δεν θα ήτανε βιώσιμα, ούτε στη παρούσα φάση αν δεν πλήρωναν όλοι φορολογούμενοι για την ευημερία αυτών. (Για παράδειγμα σας αναφέρω το «Αγγελιόσημο».)

Θα ήταν ιδιαιτέρα σημαντικό να επισημάνουμε σε όσους κέρδισαν τα προνόμια τους σε βάρος του συνόλου, ότι από τους κοινωνικούς πόρους και την εισφορά όλων των πολιτών της χώρας αυτής, σχημάτισαν τα ταμεία αυτά τα αποθεματικά τους.

Αυτά για να μην ξεχνάμε αυτούς που φωνάζουν για τα υγιή «δικά τους» ταμεία που τα "θέλουν απ’ έξω".

Αν είναι να γίνει κάτι, αν είναι να μαχόμαστε για κάτι, αυτό δεν πρέπει να είναι η προάσπιση συντεχνιακών προνομίων, αλλά η αναβάθμιση όλου του ασφαλιστικού συστήματος, για όλους.

Και αυτό θα έρθει μόνο με την πάταξη της διαφθοράς και της κρατικής σπατάλης, την χρηστή και διάφανη διαχείριση των αποθεματικών, την κατάργηση των υπερκοστολογημένων υλικών και προμηθειών στο τομέα της περίθαλψης κλπ.

Αυτό απαιτεί το κράτος δικαίου και η κοινωνία που νοιάζεται, όχι για τα κεκτημένα μιας ομάδας, αλλά για το κοινό καλό, για όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: