Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

Πηγή εντάσεων εντός της Ελλάδας η αναγνώριση του Κοσσόβου


Το μεγαλύτερο σφάλμα στο οποίο θα μπορούσε να υποπέσει αυτή την στιγμή η ελληνική κυβέρνηση θα ήταν η αναγνώριση του Κόσσοβου.

Το ζήτημα των Σκοπίων έχει δυο παραμέτρους, η μια είναι η δημιουργία «ταυτότητας» για να υπάρχει ως κάλυμμα για τις μελλοντικές διεκδικήσεις .
Η άλλη είναι η σύνδεση της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου, με μειονοτικά θέματα που ήδη καλλιεργούνται, και μπορούν να ανακύψουν εντός του ελληνικού εδάφους, αν ο ξένος παράγοντας τα υποστηρίξει «κατάλληλα».

Αναγνωρίζοντας την «ανεξαρτησία», που είναι η απόσχιση του Κόσσοβου από την Σερβία, θέτουμε ουσιαστικά τις βάσεις για αντίστοιχες ενέργειες εντός των ελληνικών εδαφών, που θα μπορούσαν να προκύψουν από «καλλιεργούμενες» μειονότητες όταν απαιτήσουν κάτι παρόμοιο…


Δεν υπάρχουν σχόλια: